Kontakt

Dane spółki:
BCD Consulting Sp. z o.o.
ul. Brwinowska 15 lokal 1
05-800 Pruszków
NIP 5342492799
REGON 146853732
KRS 0000474928
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, IX Wydział Gospodarczy

e-mail: biuro@bcdconsulting.pl

Adres korespondencyjny:
ul. Potockiego 125
Budy-Grzybek
96-313 Jaktorów

Członkowie zarządu:
Grzegorz Dybiec
Joanna Dybiec
Stefan Dybiec

Kapitał zakładowy:
5.100,00 zł
ING Bank Śląski S.A., 06 1050 1025 1000 0090 3022 9240