Kontrakty

 • Budowa kanalizacji uzupełniającej w miejscowościach Karolina, Stara Niedziałka, Nowe Osiny
 • Rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji Mińsk Mazowiecki
 • Budowa układów grzewczych opartych na pompach ciepła dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki wraz z odwodnieniem w miejscowości Zamienie
 • Uregulowanie gospodarki wodno –ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi
 • Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa
 • Budowa przykanalików sanitarnych celem podłączenia budynków do zbiorczego
  systemu kanalizacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji kieleckiej – część II i III
 • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn
  • Kontraktu nr W.2.2.7 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Laszczki i Sękocin Nowy
  • Kontraktu nr W.2.3.3 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Słomin
  • Kontraktu nr W.2.3.2 „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wypędy i Janki
 • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania realizowanego w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn” – FAZA II” tj. kontraktu nr III „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Falenckiej we wsi Falenty Nowe”